Kennisverbreding bij HeightCare!

Kennisverbreding bij HeightCare!

Onze uitvoerder Kevin Wijtenburg start met zijn 2e opleiding in korte tijd.

Op 30 maart zal de cursus gaan starten en duurt 4 avonden.

Steigers zijn wezenlijk anders dan permanente constructies. Omdat het gebruik tijdelijk is, wordt in de praktijk vaak snel, provisorisch en zonder berekeningen gebouwd. Er wordt vaak van tekeningen afgeweken (als de tekeningen er al zijn), omdat het belang van snel en makkelijk verder kunnen werken voorop staat. Het resultaat kan een onzorgvuldig gebouwde ondersteuning zijn, gebouwd met veel speling, door een bouwteam dat ook niet precies weet hoe het moet.

De nieuw ontwikkelde cursussen van Bouwen met Staal bieden de kennis en vaardigheden om steigers goed te kunnen ontwerpen, berekenen en beoordelen.
Veiligheid begint bij begrip van stabiliteit en het visueel kunnen beoordelen van tijdelijke constructies. Stabiliteit, verankering, windbelasting, ondergrond en materialen bepalen of er goed en veilig kan worden gebouwd. Dit is uiteindelijk de prioriteit op elke bouwplaats.

Lees hier meer over de opleiding. Wij wensen Kevin veel succes!

Terug naar het overzicht